Bestuur

Bestuur:

Voorzitter: Lore Brepoels

Ondervoorzitter : Benny Ramaekers

Jeugdsportcoördinator : Lore Brepoels

Secretaris: Rita Simenon

Penningsmeester: Alfred Brepoels

Bestuursleden: Leen Moors, Fabienne Franco, Koos de Graauw †